İnsan Kaynakları

Aterko, çalışanlarının her işin sonunda ailelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için tüm gereklilikleri yerine getirir.

Aterko, tüm işlerindeki başarısını sadece sahip olduğu insan potansiyeli ile sağlayabileceğinin ve bu potansiyeli daha da güçlendirdikçe geleceğini sağlam temellere oturtabileceğinin farkındadır.

Aterko’daki İnsan Kaynakları politikasının temeli, bilgi işleyerek güzeli arayan ve yaratıcılığa yön veren bir kültür yapısının kazandırılması esasına dayandırılmıştır. İnsan Kaynakları uygulamaları bu politika doğrultusunda hayata geçirilmekte ve insan potansiyeline sürekli yatırım yapılmaktadır.

Aterko, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacak ve çevre üzerindeki potansiyel etkisini en aza indirecek şekilde kaliteli bir hizmet sunmayı taahhüt eder. İlgili tüm çevre mevzuatına uygun olarak çalışacağını ve yaptığı her işte kirliliği önleme ve çevresel en iyi uygulamaları kullanmaya gayret göstereceğini beyan eder.

Geleceğimiz sağlam

Aterko, çalışanlarının her işin sonunda ailelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için tüm gereklilikleri yerine getirir.

İşe Alım

Yaratıcı düşünebilen, üstün donanımlı, kaliteye önem veren ve uluslararası iş yapabilme anlayışına sahip, nitelikli adayları seçeriz.

Performans Yönetimi

Önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda, çalışanlarımızın iş performanslarının ölçülmesini esas alırız.

Eğitim ve Gelişim

Trendleri ve iş modellerini, İnsan Kaynakları fonksiyonlarına entegre ederek, çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli takip ederiz.

Kariyer Yönetimi

Bir üst seviye için, gelişme gösteren şirketimiz çalışanları arasından seçim yapmak önemli bir önceliğimizdir.

Açık Pozisyonlar

-
-
-