Genel Kurul Toplantı Daveti

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ


Ticaret Sicil No: 71227-5


 Ticaret Unvanı

ATERKO YAPI DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 


Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:5/2/346 Kartal/İstanbul


Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26.07.2024 tarihinde, saat: 10:00 ’da, Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:5/2/346 Kartal/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                        

Yunus Asım Aksoy

              Yönetim Kurulu Başkanı                     Kaşe – İmza


GÜNDEM:

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 
  2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi
  3. Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi
  4. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
  5. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
  6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
  7. Yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. Maddeleri hususlarında yetki verilmesi
  8. Kapanış


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Aterko Yapı Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26.07.2024 tarihinde Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:5/2/346 Kartal/İstanbul adresinde saat:10:00 de yapılacak 2023 yılına ait  olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza


Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.